T-220

Individuele studietoeslag - bericht aan studenten over uitleg nieuwe regeling

Een briefje sturen aan studenten die eerder een afwijzing hebben gekregen voor studietoeslag met uitleg nieuwe regeling en de mogelijkheid om alsnog een aanvraag in te dienen. Navragen of het juridisch mogelijk is om de PGB houders te informeren. De uitkomst hiervan schriftelijk meedelen aan Streekbelangen.

Stand van Zaken

28-8-2020 1. Studenten wiens aanvraag voor een individuele studietoeslag eerder is afgewezen hebben een brief met aanvraagformulier toegestuurd gekregen. Zij kunnen zo snel een nieuwe aanvraag indienen.
2. Het is juridisch niet mogelijk om inwoners met een PGB aan te schrijven voor deze specifieke regeling. De persoonsgegevens zijn voor een ander doel verkregen dan de individuele studietoeslag. Geen van de redenen die worden genoemd in AVG zijn van toepassing op deze situatie. We proberen uiteraard om de potentiele doelgroep zo goed mogelijk te bereiken en de bekendheid van de regeling te vergroten. Dit alles in lijn met motie M9.1, waarover we de gemeenteraad op een later moment nader informeren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.