T-256

Verkeersveilige maatregelen bij Ludgerusschool en parkeren omwonenden

Uit 2019: Het treffen van verkeersveilige maatregelen bij de St. Ludgerusschool in Loenen aan de Vecht en tevens een oplossing zoeken voor de omwonenden die nu niet tussen 08.00 en 09.00 uur in de omgeving van de school mogen parkeren.

Stand van Zaken

20-1-2021:uitgebreid met school/ ouders/ omgeving overleg gehad; gemeente zal geen dwingende maatregelen opleggen; toezegging afgedaan. update 19-11-2020: door inzet van de beperkte beschikbare capaciteit aan verkeerskundigen heeft de aanpak enkele maanden stil gelegen. De capaciteit is inmiddels zodanig uitgebreid dat het onderwerp weer is opgepakt en er met de school in gesprek is gegaan. Er volgt een afspraak waar Jeroen Willem bij zal zijn, daarna volgt invulling van de toezegging en zal de raad over de uitkomsten worden geïnformeerd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.