T-249

Ambassadeursrol OVSV

Het verzoek of de OVSV een ambassadeursrol op zich kan nemen bij het tot stand brengen van een ondernemersfonds, aan de OVSV overbrengen en de reactie hierop terugkoppelen aan de commissie

Stand van Zaken

3-11-2-20: De OVSV heeft aangegeven dat ze graag een rol willen beteken in het opstarten van een ondernemersfonds. Dit hebben ze ook reeds aangegeven in de brief die aan de raad is verzonden vooraf aan de commissie vergadering. Daarnaast hebben ze inmiddels een bestuurslid aangesteld (dhr Kalthoff) die namens de OVSV betrokken zal zijn bij het opstarten van een ondernemersfonds.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.