T-225

Verlichting in de tunneltjes

kijken hoe de eerder door de raad aangenomen motie over de verlichting in de tunneltjes zich verhoudt tot hetgeen in het beleidsplan openbare verlichting hierover is opgenomen.

Stand van Zaken

26-11-2020: Deze toezegging is meegenomen in het beleidsplan Openbare Verlichting welke op 30 september is vastgesteld. Inmiddels is daar ook een verder uitvoering aangegeven zoals in de RIB 82 is vermeld.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.