M-35

Voortgang nota Een Sterke basis (Maarssen 2000 e.a.)

1. Doorstart maken met nota Een Sterke Basis; 2. inzetten op een heldere visie op preventie en vroegsignalering;3. snel met een herziene nota een Sterke Basis komen, uiterlijk voor raad 19-12-2017

Stand van Zaken

Nota Sterke Basis is door de Raad vastgesteld.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.