M-48

Uitbreiding Zandpad 76 (Breukelen) Bp Rondom de Vecht (VVD e.a.)

1.Mee te werken aan de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor het vergroten van het bouwvlak met 15%.2. Indien mogelijk een regeling op te nemen voor de opgenomen uitbreiding van het bouwvlak, aangeven dat deze niet mag worden aangewend t.b.v. productieuitbreiding

Stand van Zaken

1. Ja, er is een binnenplantse afwijkingsmogelijkheid opgenomen 2. ja, deze m2 zijn gekoppeld aan een opslagfunctie. Vastgesteld in de raad van 2-10-2018.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.