T-36

Actieplan geluid

De tekst van peilpunt b (Het beleid dat bij grootschalige werkzaamheden aan de weg wordt afgewogen of de daar aanwezige knelpunten opgelost kunnen worden) - aanscherpen met betrekking tot het gezondheidsaspect.

Stand van Zaken

De teks is aangepast.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.