T-65

Bereiken subsidieplafond Initiatievenbudget Sterke Basis in 2019

Bij het bereiken van het subsidieplafond terugkomen naar de raad

Stand van Zaken

In de Kadernota 2020 is het volgende vermeld: " We stoppen met het verstrekken van budget voor nieuwe initiatieven. Dit bedrag zetten wij in voor de kadernota 2020. Dit levert een incidenteel bedrag op van € 109.000 in 2020 (pagina 21)." en "Concreet genoemde projecten die nog niet gestart zijn, starten wij ook niet meer op. Dit levert een incidenteel bedrag op van € 40.000 in 2020.” (Kadernota 2020, pagina 21-22)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.