M-124

KNIL graven (M17-1) (Lokaal Liberaal)

1. de graven van de 1e generatie Molukse KNIL-veteranen een bijzondere status te verlenen, in overleg met nabestaanden en/of vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap;

2. met een voorstel te komen ter dekking van de wegvallende legesinkomsten;

Stand van Zaken

Update 29.8.22 : de graven van de ex KNIL militairen hebben inmiddels de speciale status gekregen. Het college heeft dit februari 2022 besloten. Motie is afgedaan Update 13-01-22: Er zal begin februari 2022 een voorstel aan het College worden voorgelegd m.b.t. het vaststellen van de bijzondere status graven KNIL veteranen.
Update 10-11-2021: Inmiddels is het vooronderzoek afgerond en zijn de consequenties goeddeels in beeld. Een B&W advies wordt voorbereid voor januari 2022.
Update 09-09-2021: We hebben inmiddels de betreffende graven in beeld en nagenoeg de huidige status ervan. Vervolgens een voorstel opstellen voor de toekomstige status. Personele bezetting is een knelpunt voor de planning.
Update 07-07-21: Met de vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap wordt besproken hoe aan deze motie invulling kan worden gegeven.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.