M-97

Besluitvorming RES U16 (M21-1) (Streekbelangen e.a.)

dit in haar contacten in de regio mee te nemen

Stand van Zaken

Update 18-11-21: In het kader van de energietransitie is de raad te allen tijde bevoegd om over haar wettelijk toebedeelde bevoegdheden te blijven beschikken zonder dat daar in regionaal verband beperkingen aan worden opgelegd. De raad heeft de lokale opgave duurzame elektriciteit in september 2020 vastgesteld en daar geven we uitvoering aan door middel van de realisatie van zonnevelden en het stimuleren van zonnepanelen op grootschalige daken.
In september 2021 heeft de raad de RES 1.0 vastgesteld en ook daarbij was aan de orde dat men zich hierover kon uitspreken zonder dat er sprake was van beperkingen vanuit de RES-regio U 16. N.a.v. de bovengenoemde beantwoording kan de motie op afgehandeld gezet worden.
Update 10-09-202: Motie wordt in de komende raadvergadering besproken.
Update 05-07-2021: Inmiddels zijn de zoekgebieden in Woerden en De Ronde Venen vastgesteld (voor DRV nog geen keuze tussen wind- en zonne-energie). Zie ook de RES 1.0 van de U 16. Ook de RES 1.0 van de RES-regio Noord-Holland zuid is vastgesteld. Daarin zitten ook zoekgebieden voor windenergie, die nader zullen worden onderzocht. Wij blijven in gesprek met de diverse gemeenten en de regio Noord-Holland zuid.
Update 20-1-2021: In de RES-regio U 16 vindt afstemming plaats met de andere gemeenten, waaronder ook onze buurgemeenten, zoals de gemeenten Utrecht, De Ronde Venen en Woerden. Er is ook gesproken met omliggende gemeenten, die onderdeel uitmaken van de RES-regio Noord-Holland zuid. Gebleken is dat de gemeenten bezig zijn met het bepalen van de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie en met het concretiseren daarvan als dat reeds mogelijk is. Ook vinden er enquêtes plaats onder inwoners. Zo heeft de gemeente Stichtse Vecht een enquête uitgevoerd in het kader van de Omgevingsvisie. Afgesproken is dat er nauwe samenwerking en afstemming zal zijn tussen de RES-regio’s Noord-Holland zuid en Utrecht U16 om de klimaatdoelstellingen te realiseren in een goede samenwerking.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.