M-110

Programmabegroting 2021 inzake afval (M5.1) (Streekbelangen e.a.)

1. onderzoek te doen naar de afvalkosten in omliggende regio’s die bij een andere afvalverwerker zijn aangesloten;
2. inspanningen te verrichten die op termijn moeten leiden tot lagere verwerkingskosten van afval;
3. inspanningen te verrichten, c.q. onderzoek te doen naar besparingen die behaald kunnen worden binnen de eigen organisatie;
4. de raad over de resultaten van haar inspanningen bij de bestuursrapportage 2021 te informeren;

Stand van Zaken

Update 28-06-2021: Tekstvoorstel is inmiddels gepasseerd aan de wethouder en ligt voor aan financiën ter implementatie aan de bijlage van de Berap. Daarmee kan deze motie worden afgedaan.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.