T-229

Criteria grootschalige zonne-energie

Schriftelijk terukomen op de criteria voor wat onder grootschalige zonne-energie wordt verstaan.

Stand van Zaken

24-3-2021 Dit is opgenomen in de RIB, die begin februari 2021 (RIB 12) aan de raad is gezonden. Update 20-1-2021: De beleidsnota Zonnevelden is ingerout voor behandeling in de commissie

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.