T-329

Nieuwe planning aanleg fietsstraat op het Zandpad naar de raad (Lokaal Liberaal).

Voor de aanleg van de fietsstraat op het Zandpad komt een nieuwe planning naar de raad.

Stand van Zaken

Update 29.8.22:de planning is (op kwartaalniveau) aan de raad verstrekt middels een RIB in Q2 2022. De toezegging is afgedaan. Update 22-12-21: Huidige stavaza is gelijk aan update van 13-09-21
Update 13-9-2021: Een projectleider brengt momenteeel de wens en de opties in kaart. In Q1 wordt een geupdate planning voorgelegd aan de raad.
Update 29-06-2021: Problematiek wordt opnieuw bezien na het zomerreces volgt nieuwe informatie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.