M-118

Beleidsplan op weg naar nieuwe energie - Leveringszekerheid (M19-5) (Streekbelangen e.a.)

1. met de regio en de netbeheerder in gesprek te gaan over het blijven voldoen aan de bestaande normen van leveringszekerheid en kwaliteit van elektriciteit bij grootschalige opwekking van zonne-energie;
2. aan de Raad verslag te doen over de resultaten van het bedoelde overleg;

Stand van Zaken

Update 12-01-22: Stedin is verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van energie. Stedin is een van de partners in de regionale samenwerking, waarbinnen aandacht is voor dit onderwerp. Het betekent onder meer dat het een terugkerend gespreksonderwerp is in de overleggen met Stedin. Daarmee kan deze motie op afgehandeld gezet worden.
Update 05-07-2021: In RES-regio U 16 zijn we steeds in nauw overleg met Stedin over de beschikbaarheid van de netinfrastructuur in relatie tot de plannen van de gemeenten voor duurzame energie. In augustus a.s. vindt vervolgoverleg plaats over station Kortrijk, dat in de RES 1.0 als knelpunt voor de regio is aangemerkt.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.