M-148

M 15.1 LL e.a. - inzake Bestemmingsplan Rondom de Vecht

1. om concreet met de firma Schulp Vruchtensappen de mogelijkheden te verkennen om de firma een passende ‘nieuwe’ locatie dan wel nevenlocatie binnen de gemeente te laten vinden, wanneer verdere groei van het bedrijf toch wenselijk/noodzakelijk mocht blijken;

Stand van Zaken

Update 23.1.23: Op 16 januari 2023 is er een eerste overleg geweest met Schulp Vruchtensappen BV. Hierin zijn de ontwikkelperspectieven besproken.Motie is hiermee afgedaan.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.