T-45

Siuatie basisschool Ludgerus

Vragen over de Ludgerusschool deze week schriftelijk beantwoorden.

Stand van Zaken

Antwoord verzonden aan raadsleden Van Rossem en Toonen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.