M-117

Beleidsplan op weg naar nieuwe energie - Vele kleintjes maken een grote (M19-4) (Lokaal Liberaal e.a.)

1. te onderzoeken of er een format is waarmee groepen huizen als 1 coöperatie zonnepanelen kunnen plaatsen die qua opwekking voldoen aan de ondergrens van de RES (15 KWP);
2. dit format, wanneer dit inderdaad tot de mogelijkheden behoort, beschikbaar te stellen aan onze inwoners;
3. (nogmaals) te pleiten bij het Programma RES om kleinschalige installaties wel degelijk mee te laten tellen in de energieopgave RES;
4. dit standpunt in breder verband (andere gemeenten) kenbaar te maken;
5. erop te wijzen dat het laten meetellen van kleinschalige lokale capaciteit gemeente(s) zal helpen om zon op dak maximaal te stimuleren;

Stand van Zaken

Update 10-9-2021: Afgedaan
Update 05-07-2021: Het is helaas niet mogelijk om groepen huizen als 1 coöperatie aan te merken om zodoende te voldoen aan de ondergrens van 15 KWP.
Via de RES-regio U 16 zullen wij nogmaals pleiten voor het mee laten tellen van kleinschalige installaties. Wij zijn hier ook voorstander van en hopen dat dit in de toekomst mogelijk zal zijn. Wij continueren het stimuleren van zonnepanelen zowel bij huishoudens als bij bedrijven om zoveel mogelijk zon op de daken te realiseren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.