M-130

Programmabegroting inzake draaiboek uitval (M 6.1) (SB e.a.)

1.het college op te dragen om ten spoedigste een draaiboek op te stellen voor het geval van uitval en/of gijzeling van de digitale systemen;
2. de raad te infomeren over de planning wanneer dit draaiboek gereed zal zijn;
3. de raad te informeren over de wijze waarop het college de adviezen uit de ledenbrief VNG d.d. 28 oktober jl. al dan niet wil implementeren;

Stand van Zaken

Update 25-11-12:
Momenteel wordt er gewerkt aan de uitvoeringsopdracht en er wordt gewerkt aan de continuiteit.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.