T-141

Programmarekening 2018: verbeterplan inkoop

Er komt een verbeterplan inkoop

Stand van Zaken

22-10-2020: Medio 2020 is het nieuwe inkoopteam volledig vernieuwd. Nu werken wij aan het inventariseren van de contracten met het doel adequaat contractbeheer te faciliteren

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.