T-262.a

Participatie (oorspronkelijk: Startnotitie participatie en bestuurlijke vernieuweing noorleggen aan raad)

Binnenkort wordt een startnotitie over participatie en bestuurlijke vernieuwing aan de raad voorgelegd

Stand van Zaken

Update 20-1-2022 De participatieleidraad is vastgesteld in de raad van 13 januari 2022, waarmee deze toezegging is afgedaan. Update 06-07-2021: Door personele wisselingen is de planning van de participatieleidraad noodzakelijkerwijs gewijzigd. De leidraad wordt nu in Q4 aangeboden aan de raad, gelijktijdig met de participatieverordening voor de Omgevingswet. Op dit moment wordt ook de huidige ‘verordening burgerinitiatief’ geëvalueerd, met als doel deze te actualiseren en in Q4 aan te bieden aan de raad. De evaluatie en actualisatie van deze verordening vinden in samenhang plaats met de participatieleidraad. Update 12-4-21: Er komt geen startnotitie ‘participatie en bestuurlijke vernieuwing’. Deze toezegging wordt opgenomen als drie afzonderlijke toezeggingen. Op 18 april vond de werkconferentie van de raad over participatie plaats. De opbrengsten uit deze conferentie worden meegenomen in de participatieleidraad (Q2) en participatieverordening (Q4).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.