M-16

Onderzoek naar een nieuwe ontsluiting van Greif op de N201 (PvdA e.a.)

1. Onderzoeken of altnertatieve ontsluiting tot de mogelijkheden behoort. 2. Is Greif vanuit maatschappelijke betrokkenheid bereid een substantiële financiële bijdrage te leveren.3. Nagaan of de provincie aanvullende fondsen heeft voor de medefinanciering van een nieuwe ontsluiting. 4. Nagaan in welke omvang de gemeente kan bijdragen aan medefinanciering van een nieuwe nieuwe ontsluiting. 5. Voor het einde van 2015 de Raad rapporteren.

Stand van Zaken

Afgerond 24-5-2016: Commissie Fysiek domein heeft op 24-5-2016 ingestemd met uitwerking "stoplichtenmodel" i.p.v. alternatieve ontsluiting.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.