T-218

Addendum op CWP - ingaan op knelpunten in formatie op alle beleidsterreinen

Bij periodieke informatieverstrekking aan de raad in het najaar door gemeentesecretaris over ‘de staat van de organisatie’ ingaan op knelpunten in formatie op alle beleidsterreinen.

Stand van Zaken

23-12-2020 Besproken in informatieve commissie II van 17 november 2020

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.