M-03

Locatie vergaderingen gemeenteraad Stichtse Vecht - (D66 e.a.)

Samenvattend: 1. De Gemeenteraad een permanente locatie in of nabij ofwel Boom en Bosch - Breukelen ofwel Goudestein - Maarssen wilt. 2. OM zo kort mogelijk termijn, uiterlijk 1e kwartaal 2015, (bij voorkeur nog kalenderjaar 2014) met één of meer opties te komen voor elk van deze locaties, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar aanbouwen, bijbouwen en ingrijpend verbouwen.

Stand van Zaken

Afgerond 15-11-2016. De raad heeft op 15-11-2016 besloten het hoofdhuis Boom en Bosch en het Koetshuis aan te wijzen als bestuurlijk en ambtelijk vergaderscentrum.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.