M-119

Aansluiten ‘Coalition of the Willing’ mbt Vluchtelingkinderen (M21.1) (PvdA e.a.)

1. zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Coalition of the Willing’ van Stichting Vluchteling, Vluchtelingwerk Nederland en Defence for Children;
2. afhankelijk van Rijksbekostiging en beschikbaarheid pleeggezinnen (dus naar draagkracht) mee te werken aan de opvang van 1 of meer vluchtelingkinderen;

Stand van Zaken

29-12-2020: Afgedaan door mail aan Stichting Vluchteling: Geachte mevrouw Marinussen, Op 12 oktober 2020 stuurde ik u namens gemeente Stichtse Vecht een bericht, dat aansluiting van onze gemeente bij de Coalition of the Willing op dat moment niet voor de hand lag.
De situatie is veranderd. Op 15 december jl. heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht een motie aangenomen, waarin zij het college opdracht geeft zich aan te sluiten bij de Coalition of the Willing.
Met dit bericht laten wij dan ook weten, dat gemeente Stichtse Vecht zich aansluit bij de Coalition of the Willing. Met vriendelijke groet,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.