M-08

Snelheidsbeperking N230 - Zuilense Ring (PvdA)

In overleg te treden met de provincie als wegbeheerder van de N230 om, vooruitlopend op de aanleg van de NRU in 2020-2022, z.s.m. een maximum snelheid van 80 km in te voeren en te handhaven, op de N230 op het wegvak vanaf de afslag Maarssen-dorp-Zuilen naar de A2 en vice-versa

Stand van Zaken

Afgerond 25-11-2014: het is permanent beleid om bij andere overheden aan te dringen op 80 km op de Zuilense Ring.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.