T-198

Antw. op brief B-02 (dec.2019) inz. Transparantie en publicatie WOB verzoeken naar raad

Het antwoord op brief B-02 van december van een inwoner over transparantie en publicatie van WOB verzoeken naar de hele raad sturen.

Stand van Zaken

20-12-2019: bericht verstuurd aan inwoner dat ivm het kersreces de beantwoording medio jan 2020 plaatvindt.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.