T-240

Onderwijshuivesting - evaluatie beleidskader

op de vraag over een evaluatie van het beleidskader komt zij schriftelijk terug;

Stand van Zaken

Update 15.11.21: Er komt geen beleidskader, wel een nieuw IHP, is afgehandeld Update 5-7-2021: Huidige beleidskader wordt voortgezet tot IHP er is. Update 1-6-2021: De peilnotitie wordt op korte termijn in het college besproken. Hierna zal deze voorgelegd worden aan de commissie Update 17.11.20: Het beleidskader wordt vervangen door het IHP (Integraal Huisvestingsplan). Wij betrekken daarbij ervaringen op basis van huidig beleidskader, nieuwe inzichten en actuele wet- en regelgeving. Mochten er huisvestingsontwikkelingen plaatsvinden voordat het IHP is vastgesteld, dan wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Ten aanzien van vergoeding van kosten volgt de gemeente de VNG-normering en de wettelijke eisen..26-10-2020: volgt in Q1 een startnotitie waarbij wordt aangegeven hoe de raad wordt betrokken. (evt. kader meegeven in een informatieve commissie) 26-10-2020: volgt in Q1 een startnotitie waarbij wordt aangegeven hoe de raad wordt betrokken. (evt. kader meegeven in een informatieve commissie)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.