T-79

IVP - de VER aanpassen

de Veiligheidseffenctrapportage (VER) aanpassen, zodat deze meer aansluit op het IVP en de gemeenteraad haar controlerende taak kan uitvoeren (ook regionale/landelijke gegevens opnemen).

Stand van Zaken

Openbare orde en veiligheid (Nienke van Zelst) 20-2-2019: is opgenomen in het IVP, wordt uitgezocht in juni en geïmplementeerd in februari 2020

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.