M-63

Woonvisie (Streekbelangen e.a.)

1. Het verrichten van maximale inspanningen om het kwantum woningen, zoals vermeld in de woonvisie, van 3300 woningen, te doen bouwen, waarvan 2400 in de periode tot 2023
2. Daarvan 30% voor sociale huur te bestemmen voor een minimale periode van 20 jaar, 3. Voor zover realistisch en haalbaar, een maximaal mogelijk aantal nieuw te bouwen woningen te bestemmen voor middenhuur en daarbij een streefpercentage van 20% te hanteren 4. Een minimale exploitatietermijn van 15 jaar voor middenhuur woningen, tenzij evt de woningbouwcorporaties hierin ander beleid voeren 5. Het formuleren van flankerend beleid om doorstroming naar middenhuur te bevorderen

Stand van Zaken

Deze punten zijn uitgevoerd door het college.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.