M-138

Inzake Geen windmolens aan de gemeentegrens (M 31.1 - HVV e.a.)

1. aan de gemeente Utrecht schriftelijk kenbaar te maken dat de gemeente Stichtse Vecht windmolens
heeft uitgesloten als optie in haar zoekgebieden in het kader van de RES 1.0;
2. in dezelfde brief aan te geven dat de gemeente Stichtse Vecht tegenstander is van het plaatsen van
windmolens door buurgemeenten aan de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht;
3. te bevorderen dat er een betere afstemming tussen de gemeenten binnen de U16 plaatsvindt in het
gezamenlijke streven, binnen de intenties van de RES, oplossingen te vinden met voldoende draagvlak
bij inwoners;
Aangenomen, de griffier
Voor: Lokaal Liberaal, VVD, CDA,
Streekbelangen, ChristenUnie-SGP, PVV, Het
Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht
Tegen: GroenLinks, PvdA
4. aan te dringen op een uitgebreide en zorgvuldige participatie met inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties om maatschappelijke onrust te voorkomen en draagvlak te creëren voor
de uitdagingen van de RES 1.0;

Stand van Zaken

Update 23.1.23 : De bestuurlijke reactie is verzonden (ook aan de raad), motie is afgedaan. Update 29.8.22: Wordt betrokken bij de bestuurtlijke reactie op de technische verkenning van de provincie naar de mogelijkheden om windmolens te realiseren in de provincie Utrecht, onder andere op het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.