T-292

Omwonenden Zandpad informeren over de stand van zaken m.b.t.het realiseren van een fietsstraat op het Zandpad (Lokaal Liberaal)

De omwonenden van het Zandpad informeren over de stand van zaken met betrekking tot het realiseren van een fietsstraat op het Zandpad

Stand van Zaken

Update 18-11-21: Dit rapport is al gedeeld met de raad en kan op afgehandeld worden gezet.
Update 13-9-2021: Een projectleider brengt momenteeel de wens en de opties in kaart. In Q1 2022 wordt een geupdate planning voorgelegd aan de raad.
Update 29-06-2021: De bewoners worden geinformeerd in het najaar wanneer de nieuwe planning is opgesteld.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.