M-72

Voedselproductie Streekbelangen e.a.)

Het College te verzoeken te bewerkstelligen dat in het concept beoordelingskader en de bouwsteen Groen
• behouden van voedselproductie voor mens en dier (agrarische bedrijven, tuinbouw etc),
• ….en het veilig stellen van de voedselproductie voor mens en dier”
Bovenstaande (cursieve) teksten worden opgenomen

Stand van Zaken

14-10-2020: opgenomen en verwerkt in het toetsingskader wat in de raad van juli is vastgesteld samen met de contour REP

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.