M-120

Verkeersveiligheid N402 nabij Sportpark de Heul te Loenen aan de Vecht (M15-1) (CDA e.a.)

1. om op korte termijn de ernst van de situatie onder de aandacht te brengen bij de gedeputeerde van de Provincie;
2. de Provincie te verzoeken, naast het pleidooi voor een gedegen onderzoek, zo snel mogelijk (tijdelijke) maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid op de N402 vergroten;
3. de raad tussentijds terugkoppeling te geven over het vervolg;

Stand van Zaken

Update 8-6-2021: Zie ook Toezegging T-321: N.a.v. gesprek met de provincie zijn in de directe omgeving van het sportpart de volgende maatregelen getroffen ter verbetering van de verkeersveiligheid:
- 60km/u-zone tussen Kerklaan en Loenen ad V;
- Rode markering op de fietspaden op de kruisingsvlakken met de Slootdijk noord en zuid en Kerklaan;
- Attentieborden bij de oversteek bij sportpark de Heul;
-Rode coating op de Slootdijk tussen de N402 en Kerklaan.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.