M-06

Nee - tenzij voor bouw nieuwe recreatieparken (PvdA e.a)

1. Vanaf heden geen nieuwe recreatieparken in de gemeente SV worden ontwikkeld, tenzij daarvoor belangwekkende redenen aanwezig zijn. 2. Dergelijke uitzonderingen op dit "Nee, tenzij-beleid"met redenen omkleed worden voorgelegd aan de raad die daarover een besluit neemt.

Stand van Zaken

Afgerond 25-11-2014. In de vastgestelde beleidsnota permanente bewoning recreatiewoningen 2014 is deze motie verwerkt

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.