T-271

actuele stand van zaken met betrekking tot M-79 – bouwen in Nieuwer ter Aa;

de raad schriftelijk informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot M-79 – bouwen in Nieuwer ter Aa; De toezegging is gedaan door M. van Dijk namens F. van Liempdt

Stand van Zaken

Update 7.11.22:
Het projectplan is momenteel in de vaststellingsprocedure. Na vaststelling projectplan kunnen ondersteunende capaciteit en middelen worden gealloceerd. De motie is hiermee afgedaan . Update 29-8-22: Zie update M79 Update 12-01-2022
Geen wijziging t.o.v. 09-09-2021 waarbij opgemerkt moet worden dat het totaaloverzicht pas in Q1 2022 gereed is.
Update 10-11-2021: Geen wijzigigingen t.o.v. 09-09-2021
Update 09-09-2021: Door de prioritering van werkzaamheden is het project Nieuwer ter Aa getemporiseerd. Wij gaan er op basis van de huidige inzichten vanuit dat we in 2021 geen nieuwe projecten kunnen oppakken. Eind 2021 wordt bekeken welke projecten in 2022 worden opgepakt. De bij het opstellen van de prioritering gehanteerde wegingsfactoren worden hierbij opnieuw gehanteerd.
Update 7-7-2021 Door de prioritering van werkzaamheden is het project Nieuwer ter Aa getemporiseerd.
Alle lopende projecten worden momenteel in kaart gebracht voor wat betreft onder meer de doorlooptijd en de noodzakelijke ambtelijke inzet.
Met deze inventarisatie krijgen we een goed beeld van de capaciteitsvraag en de beschikbare capaciteit.
Daarbij gaat het niet alleen om een projectleider maar ook om ondersteuning door andere disciplines in de gemeentelijke organisatie. En naast de noodzakelijke interne capaciteit gaat het om participatie, wetgeving, noodzakelijke onderzoeken, samenwerking met de ontwikkelaar en bestuurlijke besluitvorming. Kortom, een project starten en tot een goed einde brengen is een complexe operatie en niet simpel even op te starten of te stoppen.
Op basis van de inventarisatie kan een inschatting worden gemaakt van de termijn waarop een nieuw project kan worden opgepakt. Op dit moment is daar nog geen betrouwbare uitspraak over te doen.
Wij gaan er op basis van de huidige inzichten vanuit dat we in 2021 geen nieuwe projecten kunnen oppakken. Begin 2022 maken we de balans op en kunnen we aangeven welke projecten in 2022 worden opgepakt. De bij het opstellen van de prioritering gehanteerde wegingsfactoren worden hierbij opnieuw gehanteerd.


Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.