M-34

Monitor Re-integratie instrumenten (PvdA e.a.)

In de monitor SD vanaf Q4 2017 de volgende aanvullingen op te nemen: 1. Overzicht van klanten met loonwaarde van minder dan 100%;2. Aantal ingezette voorzieningen met aantal voorzieningen; 3. 0-meting op deze gegeven uitvoeren met als peildatum 1-1-2018. In monitor SD vanaf Q2 2018 als extra aanvulling opnemen: 5. Overzicht uitstroom uit de uitkering (totaal en naar werk), uitgesplits klanten met en zonder re-integratiebegeleiding; o-meting op extra gegevens met peildatum 1-4-2018

Stand van Zaken

In samenspraak met de raad is er een Monitor Sociaal Domein ontwikkeld. Een deel van de motie is niet uitvoerbaar. Zo is er pas iets over loonwaarde te melden als mensen een baan hebben gevonden. De combinatie medewerker-baan bepaalt de loonwaarde. Het overleg met de klankbordgroep over de Monitor Sociaal Domein loopt nog. De klankbordgroep heeft geconcludeerd dat er behoefte is aan monitoring van resultaten en effecten, terwijl onderdelen van de motie meer het karakter van een managementrapportage hebben.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.