M-61

Wijzigingen vervoersplan U-OV (Qbuzz) voor 2020 (Het Vechtse Verbond e.a.)

College opdragen om zorgen mee te nemen in reactie aan provincie en meegeven dat bereikbaarheid OV Maarssen-Utrecht en vice versa (ondanks overstappunt) niet mag verslechteren qua bereikbaarheid en veiligheid.

Stand van Zaken

De zorgen zijn ingebracht in de gezamenlijke reactie die door de U10-gemeenten naar de provincie zijn geuit. Daarnaast zijn de zorgen ook expliciet (ambtelijk) besproken met de provincie en zijn de plannen ook enigszins aangepast.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.