M-143

Helderheid concrete aanpak van de rioleringsherstelwerkzaamheden (M 16.1 CU-SGP e.a.)

1. Uiterlijk mei 2022 aan de raad helderheid te bieden over de concrete aanpak van de rioleringsherstelwerkzaamheden ter plaatse Ventweg / Straatweg te Breukelen

Stand van Zaken

Update 31-8-2022: De motie is middels RIB 25 van 2 juni afgehandeld.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.