T-187

Plan van aanpak RES - in cie Bestuur & Financiën bespreken invulling en informatie door het college aan de raad

In de commissie Bestuur en Financiën bespreken hoe om te gaan met / invulling te geven aan de wijze van informatieverstrekking door het college aan de raad in het kader van de actieve informatieplicht over majeure onderwerpen in VNG-verband.

Stand van Zaken

23-12-2020 Beproken in commissie bestuur en financiën van 19 mei 2020 Komt in commissie bestuur en financien als nieuwe burgemeester er is.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.