M-112

No regret duurzaamheidsacties intensiveren (M5.5) (GroenLinks e.a.)

1. (collectieve) acties in Stichtse Vecht op no regret duurzaamheidsacties van isolatie en zonnepanelen te intensiveren;
2. verkenning te doen naar de mogelijkheden van grootschalige energie opwekking door zonnepanelen op parkeerplaatsen en op kasdaken te plaatsen;
3. op korte termijn met een voorstel naar de raad te komen

Stand van Zaken

10-6-2021: Om no regret maatregelen te stimuleren hebben we diverse acties opgestart. Dit betreft twee subsidietrajecten voor kleinere energiebesparende maatregelen (2 ton voor RRE en 6,5 ton voor RREW), een succesvolle inkoopactie van Winst Uit je Woning (zie rapportage) en het opstarten van een project met betrekking tot Hybride warmtepompen (aardgasvrij ready maken).
Daarnaast geven we Stichting Duurzame Vecht subsidie voor het begeleiden van bewoners, hebben we ons Regionale Energieloket (Jouw Huis Slimmer) om mensen met vragen over energiebesparing en energie opwek te begeleiden. Verder stimuleren we marktpartijen om met projecten te komen (via stimuleringsfonds duurzaamheid). Dat zijn meer structurele activiteiten.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.