M-104

Brief afschaffen verhuurdersheffing (M24-1) (PvdA e.a.)

1. een brief te sturen naar de Tweede Kamer en de minister van Volkshuisvesting (cc aan de VNG en Aedes) met oproep om de verhuurderheffing op de kortst mogelijke termijn af te schaffen;
2. in de brief de voorwaarde op te nemen dat de woningcorporaties de vrijgekomen financiële middelen inzetten ten gunste van investeringen in de sociale huurwoningen en bouw;
3. de raad een afschrift te sturen van de brief en te informeren over de reactie op de brief;

Stand van Zaken

Update 07-07-21: de brieven zijn verstuurd aan de minister van BZK en de 2e Kamer met een afschrift aan de VNG en Aedes. Antwoordbrieven van de minister en de 2e Kamer zijn door de griffie gedeeld in het RIS: comissie Fysiek Domein 5-1-2021, onder ' Ter kennisname d.' De motie is daarmee uitgevoerd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.