M-127

Kaderstellende en controlerende rol van de raad in P.O.-beleid (M1-1) (SSV e.a.)

1. de raad periodiek en bij aanvang maandelijks te informeren aan de hand van heldere indicatoren wat de voortgang is van de reorganisatie en doorontwikkeling met betrekking tot organisatie en personeel;
2. de raad periodiek en bij aanvang maandelijks te informeren aan de hand van heldere indicatoren over de onderdelen van de programma’s die niet, of niet volledig worden opgepakt en wat daarvan de risico's zijn (financieel of anderszins);
3. via het presidium iedere commissie Bestuur en Financiën tot nader order de voortgang van de reorganisatie en doorontwikkeling structureel te agenderen en de portefeuillehouder en op uitnodiging de secretaris de gelegenheid te geven een mondelinge toelichting te geven;

Stand van Zaken

Update 20-1-2022: De gemeentesecretaris en de burgemeester houden de raad en commissie op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Hiermee is deze motie afgedaan.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.