M-02

Cliëntenparticipatie-Participatieverordening (D66 e.a.)

Samenvattend: 1. Conform het besluit de Cliëntenparticipatie te regelen en vorm te geven. 2. In nauwe afstemming met de raad een integrale visie ontwikkelen op cliënt- en adviesorganen in brede zin, met als doel uiterlijk 1-1-2015 een effectieve doeltreffende vorm van cliëntparticipatie vorm te geven. Opname van de volgende uitgangspunten: a. participatienota is leidraad, aangevuld met mogelijkheid co-creatie; b. taakgebieden van advies- en cliëntenraden die niet het SD bevatten mogen niet verloren gaan

Stand van Zaken

Er is een Adviesraad So ciaal Domein ingesteld door het college op 24-10-2018

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.