T-349

Motie 12.1 Vlottrekken werkzaamheden Herenweg-Gageldijk - Na het zomerreces de uitkomst van de interne audit naar de raad sturen

Motie 12.1 Vlottrekken werkzaamheden Herenweg-Gageldijk - Na het zomerreces de uitkomst van de interne audit naar de raad sturen

Stand van Zaken

Update 21.3.22: uitkomst interne audit is naar de raad gegaan, is hiermee afgehandeld. Update 12-01-22: Dossier wordt jan. 2022 doorgezet naar de Raad
Update 10-9-2021: Het dossier Herenweg-Gageldijk gaat eind 3e kwartaal begin 4e kwartaal 2021 naar de raad.
Update 07-07-21: staat nog open. De interne audit is afgerond en het verslag wordt eerst met het college en later met de Raad gedeeld. De directie is hierin leading als opdrachtgever.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.