M-15

Uitplaatsingsonderzoek Greif (D66 e.a.)

1. I.o.m. provincie te onderzoeken of bedrijfsuitplaatsing op termijn tot de reëel te achten mogelijkheden kan behoren en hiertoe een business case te ontwikkelen. 2. Greif over dit oriënterend onderzoek te informeren en hierin zo mogelijk te laten participeren. 3. De Raad over de uitkomsten van de business case te informereen, evenals over het oriënterend overleg.

Stand van Zaken

zie RIB 65 - 2015: Greif wenst ter plaatse te blijven functioneren. Ook de provincie Utrecht heeft aangegeven pas een subsidie in overweging te willen nemen indien de fabriek instemt met een verhuizing en de gemeente hiertoe bijdraagt.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.