T-129

Betrekken van belangenorganisaties bij beleidsvoorstellen agenderen voor commissie

Het Presidium vragen brief B-02 van Ike Roetman te agenderen voor de commissie.

Stand van Zaken

De actie ligt bij Ike Roetman om hiervoor opnieuw aandacht te vragen. Vwb het college is dit dus afgedaan. Ike Roetman heeft aangegeven dit punt te willen aanhouden tot dat hij de fracties heeft gesproken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.