M-27

Bestemmingsplan Merenhoef (Het Vechtse Verbond)

1. projectontwikkelaar opdragen geen onnodige kap en rooien van groen toepassen; 2. op de hoogte blijven van stavaza na vaststelling bp Merenhoef; 3. De raad op de hoogte houden van ontwikkelingen en inwoners hierbij betrekken; 4. onderzoeken kwaliteit van grond en daarmee samenhangende kosten van afvoer

Stand van Zaken

Afgerond 31-8-2016: de ontwikkelaar is in overleg met de afdeling wijken en kernen hoe om te gaan met de bestaande en nieuw aan te leggen groenstructuur. De omwonenden/klankbordgroep zijn op 20 juni 2017 geïnformeerd over de stand van zaken en de bouwplannen. De raad wordt geinformeerd via een RIB.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.