T-414

Aan het Presidium voorstellen brief F-01 van januari te agenderen voor een commissievergadering

Aan het Presidium voorstellen brief F-01 (reactie boardletter 2021)van januari te agenderen voor een commissievergadering

Stand van Zaken

Update 18-8-22:Toezegging is afgedaan in commissie bestuur en financiën van 14-6-2022 bij behandeling Jaarstukken 2021.
Update 3-2-2022: Het presidium zal worden voorgesteld voor behandeling in de cie Bestuur en Financien van juni 2022.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.