T-234

Weth. Van Dijk in gesprek over indeling standplaatsen markt Breukelen

Wethouder Van Dijk zal reageren op het verzoek van de heer Verwoerd om met hem in gesprek te gaan.

Stand van Zaken

23-12-2020 Reeds in juli heeft wethouder Van Dijk een gesprek gevoerd met afvaardiging van de horeca, waaronder de inspreker. Vervolgens is er een commissie gevormd met afvaardiging van de horeca en de markt, onder begeleiding van een onafhankelijk voorzitter. Deze voorzitter heeft zijn bevindingen en advies gedeeld met het college. Mede op basis van dit advies heeft het college op 6 oktober besloten om de marktindeling niet te veranderen. De inspreker heeft wethouder Van Dijk verzocht om de collegebesluiten van 14 juli (niet aanpassen markttijden) en 6 oktober (niet aanpassen marktindeling) te ontvangen. Deze stukken zijn aan hem verstrekt.”:

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.