M-64

Beperking huursprong (PvdA e.a.)

Geeft het college opdracht in overleg te gaan met de overige in Stichtse Vecht werkzame corporaties met als doel ook bij hen een maximale huursprong van 50 euro te realiseren en een en ander vast te leggen in de prestatieafspraken

Stand van Zaken

Dit is uitgevoerd door het college.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.